Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

KIEMELT HÍREINK

Kérjük, támogasson minket adója 1%-ával!
 
ALAPÍTVÁNY A KISVÁRDAI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
Adószám: 18797837-1-15
 

 

 Beiskolázási tájékoztató  

2018/2019

 Várday Kata Református Általános Iskola 1. osztály

 

 Kedves Szülők!  Kedves Leendő  Kisiskolások! 

Újra elérkezett a beiskolázás ideje.

Református Általános Iskolánk már 26. éve biztosít lehetőséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket. Célunk és feladatunk a keresztyén életre nevelés, a tudás megalapozása és megbecsülése, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Intézményünk az eltelt huszonöt év alatt folyamatosan fejlődött és teljesedett ki gimnáziummá. Többfunkciós intézményként működik, mely általános iskolai-, hat- és négyosztályos gimnáziumi képzést, valamint kollégiumi nevelést foglal magába.

Az alsó tagozaton egész napos oktatási formában, nagyfelmenő rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. A Magyar nyelv és irodalom, valamint a Matematika tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. Fontosnak tartjuk az alapvető képességek és készségek fejlesztését, melyet élményszerű tanulással és tevékenységekkel valósítunk meg. A kezdő írás, olvasás és számolás készségének fejlődése és fejlettsége meghatározó tényező a gyermek teljes életének alakulásában.

Második osztálytól vezetjük be az angol nyelv tanítását heti 1 órában, játékos formában, a szóbeli kifejezés alapozásával, majd 4. évfolyamtól heti 3 emelt számú órában tanítjuk.

 E tantárgyak alapozó szakaszára épül ötödik évfolyamtól az emelt szintű humán-, reál- és angol nyelvi képzés, mellette biztosítva az általános tantervű képzést is. Első osztálytól heti egy órában informatika szakkörön vesznek részt tanítványaink, melyen lehetőséget nyújtunk a digitális kompetenciák alapozására.

Ötödik-hatodik évfolyamon napközis ellátást, 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Tanulóink napi háromszori, - kollégisták esetében ötszöri - étkezését intézményünk saját konyhája és személyzete biztosítja.

Tanítványainkat olyan művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezeti hitoktatás, a bibliai történetek feldolgozása.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink olvasóvá nevelésére, a könyvek, az irodalom, a tudományok, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltésére, egyetértve Puskin szavaival, hogy  „Az olvasás  a legjobb oktatás”. A Városi Könyvtár közelségét kihasználva, gyakran iktatunk be szabadidős tevékenységként könyvtárlátogatást.    

Művészeti Iskolánkban első osztálytól kezdődően néptánc- és folklóroktatásban részesülnek tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. Kodály Zoltán gondolatával azonosulva mi is valljuk, hogy „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Az egészséges életmód- és a környezettudatos magatartás elsajátítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a Református Egyházközség középhutai üdülőjébe szervezett kirándulások, túrázások, táborozások.

Tanulóink szociális kompetenciájának fejlesztését, - a mások iránti tisztelet, önzetlen segítségadás, együttműködési készség - az iskolai lehetőségeken kívül jótékonysági rendezvényeken való szereplésekkel, a segítségre szorulók támogatásával valósítjuk meg.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

A színvonalas oktatás mellett változatos tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket biztosítunk:

 • különböző szaktárgyi-, sakk- és képzőművészeti szakkörök,
 • versenyeken való eredményes szereplés,
 • énekkar: Kicsinyek kórusa, gimnáziumi kórus,
 • Alapfokú Művészeti Iskolánkban néptánc- és folklóroktatás,
 • Csendesnap- énektanulás, bibliai történetek feldolgozása,
 • országos néptáncfesztivál,
 • kulturális gála,
 • színház-és mozilátogatás, filharmónia előadások,
 • tömegsport, fiú torna,
 • Bozsik-foci fiú-lány program,
 • játék és sok-sok mozgás a korszerű, gumiburkolatú sportpályákon, udvari fajátékokon,
 • őszi-tavaszi kirándulások Középhutára, túrázások,
 • cserkész foglalkozások,
 • nyári táborozások: napközis-hittan, foci, néptánc.

 

VERSENYKIÍRÁS

 

A Várday Kata Református  Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 immár hetedik alkalommal szervezi meg az Éles Béla Megyei Matematikaversenyt

az általános iskolák 1-7. osztályos  tanulói számára.

A verseny célja: sikerélmény biztosítása a matematikában tehetséges gyermekeknek.

Évfolyamonként  legfeljebb 4 tanuló jelentkezését várjuk!

A  verseny ideje: 2018. április 24. kedd 14:30 óra.

A feladatok megoldására 60 perc áll a tanulók rendelkezésére. Valamennyi feladat kidolgozós.

 A feladatsorokat külső szaktanácsadók állítják össze.

Gyülekezés és regisztráció: 13:30-tól, a Várday Kata Református Általános Iskolában.

A  verseny helye: Várday Kata Református  Általános Iskola (a gimnáziummal szemben),
4600  Kisvárda, Flórián tér 4.

Nevezési határidő:  2018. március 27. kedd.  A mellékelt Nevezési lapot kitöltve,

a  nagyistvanne31@gmail.com   címre kérjük visszaküldeni!

Nevezési díj: 800 Ft/fő, melyet regisztráláskor a helyszínen lehet befizetni.

Számlaigényüket kérjük jelezzék a Nevezési lapon!

 

Ünnepélyes eredményhirdetés 2018. május 2. (szerda) 14 óra.

A verseny eredményéről a www.kisvarda.reformatus.hu honlapunkon tájékozódhatnak. 

Szeretettel várjuk a versenyzőket és a felkészítő pedagógusokat!  

 

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett                                                       Nagy Istvánné

             igazgató                                                                                    szervező                  

ÍZELÍTŐ AZ ISKOLA KÉPEIBŐL

ÍZELÍTŐ A VIDEÓTÁRBÓL

EFOP -4.1.1-15-2016-00017

FEL